MULTIFUNCTIONEEL LANDSCHAP ROOSTERBEEK - ARTIKEL IN RUIMTE

Vernieuwende onderzoeksprojecten met een experimenteel kantje – het is misschien niet het eerste waar de Vlaamse overheid mee geassocieerd wordt. Vaak wordt aan die zijde het bekende pad bewandeld, volgens geijkte procedures, en worden er weinig nieuwe zijpaden verkend. Toch kan het anders. Met het Atelier Multifunctioneel Landschap Roosterbeek wordt nu door T.OP Limburg net dat interessante stapje zijwaarts gezet. Dit onderzoeksproject, dat volgens het principe van ecosysteemdiensten werd opgezet, focust op het thema ‘water’. De huidige complexiteit van de waterproblematiek verplicht tot overleg tussen verschillende partners om krachten en middelen te bundelen en te komen tot een gezamenlijke, integrale aanpak. Samen nadenken over oplossingen is meer dan ooit actueel. Meer lezen kan hier.

Multifunctioneel Landschap Roosterbeek

 


 

DENKBEELDIGE STAD KOLENSPOOR CITY TENTOONGESTELD IN ZOLDER LUCHTFABRIEK

Tijdens de herdenking van de sluiting van de laatste Limburgse steenkoolmijn 25 jaar geleden, wordt ook de toekomst van de regio in de kijker geplaatst. In opdracht van het Departement Omgeving en T.OP Limburg hebben Z33/Architectuurwijzer en het Italiaanse Space Caviar samen met 300 inwoners uit de mijnstreek gewerkt aan een levende collage van de denkbeeldige stad ‘Kolenspoor City’.  Van 30 september tot 8 oktober is het eindresultaat tijdens de ‘Suite voor de Laatste Mijn’ te bezichtigen in Zolder Luchtfabriek. Dit initiatief past in een driejarig strategisch project van de Vlaamse overheid om nieuwe ontwikkelingen langs het kolenspoor te ondersteunen en te versnellen. Meer info vind je via deze link. Els Vervloesem is in gesprek gegaan met Martina Muzi van Space Caviar and Ciel Grommen van Z33 over het proces, een neerslag van dit gesprek kan je vinden via deze link op de site van Z33.

 

beeld van de collage

 

 


 

HET KOLENSPOOR OP SPOOR – ARTIKEL IN A+ [RE] CONFIGURATION OF THE TERRITORY

Hoe kan het Kolenspoor, een in onbruik geraakte transportinfrastructuur in Centraal-Limburg, uitgroeien tot een geleider van duurzaam leven, bewegen, werken en produceren?

Julie Marin, Christian Nolf en Bruno De Meulder (OSA KU Leuven) geven een reflectie in het architectuurmagazine A+ over de rol van ontwerpend onderzoek als versneller van de dynamiek in de regio en de samenwerking met Vlaamse en lokale partners. Waarbij T.OP Limburg niet enkel werkt als kader voor visievorming maar ook op regionaal en lokaal vlak een draagvlak helpt uitbouwen voor het project. Het artikel nalezen kan u hier

 

cover A+

 

 


 

WONEN BIJ HET NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN

Hoe wordt er vandaag gewoond in en aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen, en hoe kunnen in de toekomst veranderende relaties tussen wonen, werken en natuur leiden tot nieuwe vormen van wonen?

Dit vormde één van de hoofdvragen binnen de studie ‘Wonen in de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen’ die is afgerond door het architectuur en onderzoeksbureau Dogma. In de studie wordt op meerdere schaalniveaus de relatie tussen het residentiële weefsel en structuurbepalende natuurlijke en stedelijke elementen in kaart gebracht. Om zo tot concrete strategieën voor transformatie te komen uitgewerkt een 4-tal sites. U kan het finale document hier downloaden

 

In Between House

 

 


 

RUIMTELIJKE DIMENSIE VAN SYSTEMIC DESIGN 

Herbekijk hier de masterclass ‘Designing With Flows’ waarin Julie Marin (KULeuven, OSA Research Groep Urbanism & Architecture) haar onderzoek in Centraal-Limburg toelicht.  Andere sprekers tijdens de Masterclass van 12/01, georganiseerd door OVAM en partners, waren Lola Sheppard (Lateral Office, University of Waterloo – Toronto Canada), Phebe Dudek (MIT urban metabolism group).

 

Systemic Design

 

 


 

VERBEELDING KOLENSPOOR

Naar aanleiding van de Kick-Off waarop het strategisch project ‘het kolenspoor’ officieel van start is gegaan, heeft Z33 de opdracht gegeven aan Charlotte Lao Schmith om de gewenste maatschappelijke transities in relatie tot mobiliteit economie en energie op en rond het kolenspoor te verbeelden.
afbeeldingen © Charlotte Lao Schmith/Z33 ism Ruimte Vlaanderen
Je kan deze hier downloaden.

Verbeelding Ford Genk (© Charlotte Lao Schmith/Z33 ism Ruimte Vlaanderen)

 

 


SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STRATEGISCH PROJECT KOLENSPOOR ONDERTEKEND / KICK-OFF 28 NOVEMBER 2016

De samenwerkingsoverkomst van het strategisch project Kolenspoor werd op 28 november 2016 door de provincie en de gemeenten Maasmechelen, As, Zonhoven, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren ondertekend.

De coördinatoren Jeroen Bryon en Bert Smits van Tweeperenboom werden bekend gemaakt. Met een slotwoord van burgemeester Raf Terwingen werd een goed gevulde en inspirerende dag afgesloten.

Op de kickoff 28 november zijn heel wat inspirerende beelden en presentaties getoond.

 

Video Strategisch Project Kolenspoor

 

 


T.OP LIMBURG: STARTBESLISSING COMPLEX PROJECT OP DE BERG/14 OKTOBER

De Vlaamse Regering heeft een startbeslissing complex project genomen met als doelstelling de uitdoving van het bedrijventerrein ‘Op de Berg’ in Maasmechelen. Het is de bedoeling dit bedrijventerrein, dat gelegen is in het Nationaal Park Hoge Kempen, in te richten als natuurgebied om zo het nationaal park te versterken. Niet alleen de natuur haalt hier voordeel uit, maar ook de vrijetijdseconomie. 
Nu volgt een onderzoek naar een gepast scenario voor de uitdoving van het bedrijventerrein ‘Op de Berg’ in Maasmechelen. Open communicatie, transparantie, participatie, maatwerk, en oplossingsgericht samenwerken staan voorop in het traject. Op 8 november vond een eerste overlegmoment plaats, in aanwezigheid van de bedrijven en hun eigenaars.

Projectwebsite

complex project 'Op de Berg'

 

 


ATELIER TRACK DESIGN FORD GENK

Als vervolg op het prospectief onderzoek in de regio Genk, is er een experimenteel en tegelijk beleidsondersteunend onderzoek, Atelier Track Design, opgezet. Door middel van een imaginair toekomstbeeld voor een circulaire toekomst van de Ford site en de Genkse regio, hebben de onderzoekers een ruimtelijke invulling gegeven aan de mogelijke transitie naar de circulaire economie.

Lees meer

Atelier Track Design

 

 


TOP LIMBURG: ARTIKEL KOLENSPOOR IN TIJDSCHRIFT RUIMTE/ 18 OKTOBER 2016

Liesl Vanautgaerden, programmadirecteur van het departement Ruimte Vlaanderen geeft in tijdschrift Ruimte een overzicht van het Kolenspoorproject. Op 28 november 2016 geeft een seminarie het startschot van het Strategisch Project Kolenspoor. Een strategisch coördinator wordt aangesteld voor drie jaar met als doel concrete projecten op te starten en te faciliteren.

Ruimte 31 - artikel Kolenspoor

 


 

TOP LIMBURG: KICK-OFF STRATEGISCH PROJECT KOLENSPOOR / 28 NOVEMBER 2016

28 november wordt de start van het strategisch project Kolenspoor feestelijk ingeluid met een kick-off event.
Op dit event zullen beleidsmakers samen met experten nadenken over hoe de ontwikkelde visies omgezet kunnen worden in de praktijk. Welke concrete acties kunnen de transitie naar een nieuwe economie en een koolstofarme maatschappij katalyseren op het terrein?
De start van het strategisch project omvat ook de aanstelling van een coördinator. Die zal gedurende drie jaar zorgen voor samenwerking van en afstemming tussen de talrijke actoren. 

workshop 28/11/16

 

 


TOP-LIMBURG : BOLD JUNCTION - BIKEVALLEY / 14 OKTOBER 2106

Binnen het impulsprogramma ‘toeristische hefboomprojecten’ van Toerisme Vlaanderen werden in 2015 twee projecten met de focus op ‘fietsen’ ingediend: Bold junction (ingediend door de gemeente Heusden-Zolder) en Bikevalley Experience (ingediend door Flanders Bikevalley). Deze projecten willen de visie omtrent de toeristisch-ecreatieve opportuniteiten van de ruimere regio in de praktijk brengen. Beide projecten werden niet geselecteerd maar er werd wel duidelijk dat indien er wordt samengewerkt een sterker verhaal ontstaat. Adviesbureau Arrowminded werd aangesteld om het verhaal van gedeelde ambities vorm te geven. Tijdens een workshop op 14 oktober gaan alle betrokken stakeholders aan de slag!

 

bolderberg - bikevally

 

 


T.OP LIMBURG: WORKSHOP ATELIER MULTIFUNCTIONEEL LANDSCHAP ROOSTERBEEK / 12 SEPTEMBER 2016

Een eerste bruisende workshop met kenners van het gebied (experten, gebiedsactoren, overheden) werd in goede banen geleid door DELVA Landscape Architects i.s.m. plusoffice, Witteveen + Bos.

Op een 'speelse manier' werd - letterlijk - de kaart van ecosysteemdiensten getrokken om op zoek te gaan naar de meest kansrijke en urgente ingrepen om de beek gezond te maken en de ruimtelijke kwaliteit van haar omgeving te verbeteren.

De eerste stap in het concretiseren van de ambities van het Atelier is gezet!

 

roosterbeek

 

 


INSPIRATIE VOOR HET KOLENSPOOR: BEZOEK AAN NORDBAHNTRASSE IN WUPPERTAL / MEI 2016

In Wuppertal hebben ze een klein jaartje geleden het traject van een verlaten spoorbaan over een lengte van ruim 23 kilometer als recreatief pad in gebruik genomen. Waanzinnige vergezichten wisselen af met koude lange tunnels, sommige wel 800 meter lang. De voormalige stations langs het traject zijn hippe verblijfsplekken geworden. Sinds 2006 is de Wuppertalbewegung (burgerinitiatief) gestart met de omvorming van dit gedeelte spoorbaan tot voetgangers- fiets- en skateweg. (Wuppertal)

 

DSC07446_bearbeitet-2.jpg

 

 


T.OP LIMBURG: KOLENSPOOR MEETING OP DE INTERNATIONALE ARCHITECTUUR BIENNALE ROTTERDAM / 1 JUNI 2016

Op 1 juni staat Limburg centraal op het programma van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam IABR–2016–THE NEXT ECONOMY. Ruimte Vlaanderen en de VRP organiseren een gezamenlijke uitstap met de verschillende stakeholders van het Kolenspoor project, gekoppeld aan een debat en reflectiemoment ter plekke. (IABR)

 

Kolenspoor IABR stand

 

 


TOERISME LIMBURG: OPENING VAN FIETSEN DOOR HET WATER / 27 APRIL 2016

Om de positie van Limburg als fietsparadijs te versterken heeft de provincie in samenwerking met onder meer Bokrijk en het Agentschap voor Natuur en Bos enkele unieke fietsbelevingen uitgedacht. Fietspad 'Fietsen door het water' is het eerste in een reeks van innovatieve fietsprojecten voor meer beleving van de unieke Limburgse landschappen langs het fietsroutenetwerk", zegt Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme in Limburg.” (Fietsen door het water)

 

fietsendoorwater.png

 

 


T.OP LIMBURG: START ATELIER MULTIFUNCTIONEEL LANDSCHAP ROOSTERBEEK / 25 MAART 2016

DELVA Landscape Architects i.s.m. plusoffice, Witteveen + Bos is op 25 maart gestart met het Atelier Roosterbeek. Het doel is om de haalbaarheid van gedeelde ontwikkelingsvisies te testen door middel van interactief, ontwerpend onderzoek, gekaderd door het principe van de ecosysteemdiensten.  Het beoogde eindresultaat is een realisatiegericht stappenplan voor drie deelgebieden. De opdracht is om het contact van de beekvallei met haar omgeving te herstellen, locaties te bepalen voor de inrichting van waterzuivering, een deel van het fietsroutenetwerk te verleggen zodat een hogere belevingswaarde bekomen wordt, de vrijetijdseconomie te bevorderen, sociaal-maatschappelijk welzijn, gezondheid en een duurzame, blijvende verhoging van de natuurwaarden en de belevingswaarde.

 

roosterbeek centrum 1.JPG

 

 


REGIONAAL LANDSCHAP KEMPEN EN MAASLAND EN T.OP LIMBURG: HET NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN BESTAAT 10 JAAR / 24 MAART 2016

“We breiden het park uit met nog eens 5.000 hectare. Het park wordt hierdoor niet alleen twee keer zo groot maar ook twee keer zo mooi", zegt Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege. (Nationaal Park Hoge Kempen)

Een groter NP draagt bij aan de verdere uitbouw van het toeristisch-recreatief potentieel van het Nationaal Park en zorgt hiermee voor een versterking van de vrijetijdseconomie (RE-MINE Park Limburg). De rand van het NP is de experimenteerruimte voor ruimtelijke strategieën die een synergie tussen het landschappelijk en stedelijk systeem mogelijk maken (transitietraject strategisch verdichten en ontsnipperen ).

 

nphk 10 jaar

 

 


PARTNERS KEUREN UITVOERINGSPROGRAMMA DE WIJERS GOED  / 3 MAART 2016

De Vlaamse Landmaatschappij initieerde in 2010 het project De Wijers, 'Het Land van 1001 vijvers'. Samen met 17 partners onderzocht de VLM hoe de troeven van het gebied nog versterkt worden. Dit resulteerde in de opmaak van een uitvoeringsprogramma dat 150 concrete acties bevat.  De 17 partners, waaronder ook Ruimte Vlaanderen (T.OP Limburg), engageren zich om het uitvoeringsprogramma mee te realiseren. De provincie Limburg neemt de coördinatietaak over van de VLM. In de komende jaren zal de VLM zich verder focussen op terreininrichting via de inzet van de instrumenten natuurinrichting en landinrichting en investeert de Vlaamse overheid voor bijna 10 miljoen euro in het gebied.

 

goedkeuring wijers

 

 


STAD GENK: LOCALS EN EXPERTEN BRAINSTORMEN OVER DE POTENTIES VAN HET KOLENSPOOR IN GENK / 23 EN 24 FEBRUARI 2016

Welke rol kan het Kolenspoor als as vertolken in verhalen die draaien rond voedsel, natuur, energie en transport? Tijdens vijf toetsingslabo's gingen Plusoffice architecten, Delva Landscape architects en Social Spaces samen met locals en experten op zoek naar toekomstperspectieven voor Genk.   Het 'mulitiproductief Kolenspoor' verzamelt de verschillende ideeën en onderzoekt hoe ze elkaar versterken of hoe ze elkaar net in de weg staan. (Het Kolenspoor)

 

toetsinglabo genk.jpg

 

 


OSA KULEUVEN: INTERNATIONALE ONTWERPERS GAAN AAN DE SLAG MET 'WASTE OF THE CITY' VAN HOUTHALEN-HELCHTEREN / 31 JANUARI TOT 6 FEBRUARI 2016

Deze intensieve design workshop in Houthalen-Helchteren richt zich op stromen van water, afval, energie en mobiliteit en hoe de combinatie van deze stromen en lokale grondstoffen de leefomgeving mee vorm kunnen geven. Welke nieuwe coalities kunnen deze transities dragen? De workshop vond plaats als onderdeel van het traject van de Internationale Architectuurbiënnale van Rotterdam (IABR). (Het Kolenspoor)

 

workshopweek kuleuven

 

 


STRATEGISCH PROJECT KOLENSPOOR IN DE STARTBLOKKEN / 22 DECEMBER 2015

Minister Joke Schauvliege: “Het Kolenspoor is een wissel op de toekomst en moet kunnen uitgroeien tot de ruggengraat van een multiproductief Limburgs netwerk. Daarom verleen ik dit strategisch project een subsidie van 300.000 euro.” (Het Kolenspoor)

 

strategisch project kolenspoor

 

 


T.OP LIMBURG: POSITIEVE FEEDBACK SCHEPENCOLLEGE MONDT UIT IN TWEE VERVOLGTRAJECTEN  / NOVEMBER 2015 TOT JANUARI 2016

De studie ‘Strategisch verdichten en ontsnipperen van het woonweefsel van Lanaken Voeren’ werd teruggekoppeld met de schepencolleges van de gemeente Lanaken en de gemeente Voeren. De positieve feedback die we ontvingen van de schepenen en burgemeesters op de visies, die via ontwerpend onderzoek tot stand zijn gekomen, heeft ertoe geleid dat voor twee pilootprojecten ‘case Pietersheim’ (Lanaken) en ‘case Berwijn’ (Voeren) een vervolgtraject wordt opgezet. Hiervoor zal Ruimte Vlaanderen, samen met het Agentschap Natuur en Bos, twee expertenopdrachten uitschrijven.

 

DSC_0052.JPG

 

 


T.OP LIMBURG: 'HET KOLENSPOOR GETEST' GESELECTEERD VOOR DEELNAME AAN IABR 2016 / 16 NOVEMBER 2015

Het project 'Testing the Coal Track/Het Kolenspoor getest' werd definitief geselecteerd voor deelname aan de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2016. Voor deze opdracht is Architectuurwijzer/Jan Boelen/Z33 aangewezen als curator. Het doel van het project is om een globaal verhaal over het Kolenspoor op korte termijn tot leven te brengen en het draagvlak te vergroten op  verschillende niveaus. (Het Kolenspoor)

 

iabr ateliers testing the coaltrack

 


WERKGROEP BRV KOLENSPOOR IN DE LUCHT MET MINISTER JOKE SCHAUVLIEGE / 2 JULI 2015

Vanuit een hoogtewerker wierpen minister Joke Schauvliege en de Werkgroep Kolenspoor een blik op de ruimtelijke potenties van Genk en omgeving. Het BRV-traject voor het Kolenspoor eindigde in de vorm van projecten- en kansenkaarten, vijf quick-wins en een eindnota met aanbevelingen voor de uitwerking van de strategische visie. 

 

kolenspoor brv

 

 


WERKGROEP BRV DE WIJERS TOONT QUICK-WINS VAN OP DE UITKIJKTOREN / 2 JULI 2015

Enthousiaste leden van werkgroep De Wijers deelden met minister Joke Schauvliege hun ervaring van het bottom-up werktraject. Dit intensief werkproces resulteerde in drie voorstellen voor quick-wins en een eindnota met aanbevelingen voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Van op de uitkijktoren in Zonhoven bewonderden zij samen de uitzonderlijke schoonheid van dit land van 1001 vijvers. Eens te meer overtuigd dat De Wijers absoluut de moeite waard is om samen in te investeren.

 

werkgroep de wijers

 

 


INSPIRERENDE STUDIEREIS PRODUCTIEVE STAD LONDEN / 4 JUNI 2015

Hackney Wick, ooit een belangrijke industriesite in Londen,  is aan het herleven als buurtcentrum met een nieuwe mix van activiteiten. Het oorspronkelijke karakter wordt gerespecteerd, terwijl het gebied zich verder ontwikkeld op basis van de behoeften van bestaande en toekomstige creatieve, residentiële en industriële gemeenschappen. Een inspirator voor Limburg sinds de sluiting van Ford Genk? 

 

productieve stad londen