buttons re-mine poort.jpg

buttons re-mine3 park.jpg

buttons re-mine stad.jpg

T.OP Limburg heeft drie ambities: het versnellen van een circulaire economie, het versterken van de vrijetijdseconomie en van een gezonde stedelijke dynamiek. De ambities werden bepaald in samenspraak met overheden, ontwerpers en experten. Ze geven richting aan het zeer complexe landschap van stakeholders, investeringsplannen en projecten. Met die focus gaan we samenwerkingen aan om de uitdagingen in Limburg te beantwoorden.

Als vertrekpunt gelden de gebiedseigen ruimtelijke troeven die ervoor zorgen dat de regio interessant blijft voor ondernemingen, investeerders, bezoekers en inwoners. Daarbij is het belangrijk dat de ruimtelijke invalshoek een duidelijke meerwaarde biedt. 

De ambities worden samengevat met RE-MINE, een knipoog naar het Limburgse mijnverleden, het herontginnen van bestaande bijzondere ruimtelijke troeven en de nood aan een vernieuwende blik.