OSA-KUL voert in Midden-Limburg reeds een ontwerpend onderzoek naar circulaire verstedelijking. De focus van het atelier Houthalen-Helchteren wordt gelegd op de relatie tussen de transitie- en transformatieplannen op en rond het industrieterrein Centrum Zuid en het kolenspoor te Houthalen-Helchteren. 

 


atelier HH

 

Context    

De workshop vond plaats als onderdeel van het traject van de Internationale Architectuurbiënnale van Rotterdam (IABR). Twee ateliers, in Houthalen-Helchteren en in Genk, gebruiken het Kolenspoor als experimenteerruimte voor de ontwikkeling van toekomstscenario’s en kleinschalige ruimtelijke interventies. Deze komen tot stand in wisselwerking met lokale actoren en lopende onderzoeksprojecten. De ateliers onderzoeken op interactieve manier de energie- en materialentransitie als vliegwiel voor de next economy en nieuwe vormen van verstedelijking langs het Kolenspoor.

Aard    

Ontwerpworkshop van 1 week waarbij een internationale groep van ontwerpers aan de slag gaat in het gebied en door middel van ontwerpend onderzoek vernieuwende toekomstscenario’s in beeld brengt.

Doel    

Het doel is om in de regio een draagvlak te creëren en nieuwe concepten aan te reiken voor de transitie naar een koolstofarme samenleving en een nieuw energielandschap. Het ontwerpend onderzoek richt zich op stromen van water, afval, energie en mobiliteit en hoe de combinatie van deze stromen en lokale grondstoffen de leefomgeving mee vorm kunnen geven. Een gefaseerde strategie wordt uitgewerkt voor twee toekomstperspectieven: de gemeente als pionier in duurzame mobiliteit en als voorbeeld van een regionale landschapseconomie op basis van cleantech, biomassa en water. Welke nieuwe coalities kunnen deze transities dragen?

Initiatiefnemer                              

Gemeente Houthalen-Helchteren en Ruimte Vlaanderen

Auteur                                  

KULeuven (OSA), T.OP Limburg team & groep ontwerpers

Partners

Z33, RLLK, Space Caviar, Remo Machiels, Limburgs Landschap vzw

Datum                                                    

Februari 2016

 

Publicaties

publicatie hh