De Roosterbeekvallei is potentiële drager van ecosysteemdiensten die waterhuishouding, waterkwaliteit en beheer samenbrengt met ruimtelijk rendement, ontsnippering en bewoonde landschappen. Het onderzoek koppelt de vallei aan de overkoepelende belevingsroute.

 


atelier roosterbeek

 

Context   

De Roosterbeek is één van de beekvalleien in De Wijers, een bijzonder waardevol vijverlandschap in Midden-Limburg. De beek zorgt voor een substantiële watertoevoer naar de talrijke vijvers van het gebied. Een aantal knelpunten zoals kunstmatige barrières en inbuizing, bedreigen echter de natuurlijke werking van de Roosterbeek en hebben een negatieve impact op de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de beleving van het gebied.

De Roosterbeek speelt een belangrijke rol in het ecologisch netwerk en is een missing link in de fietsverbinding en belevingsroute De Teut-Vijverkerngebied De Wijers, eveneens een verbinding tussen het centrum van Zonhoven en het Kolenspoor met de MijnRoute.

De beekvallei kan bijdragen aan een beter functionerend watersysteem voor het vijvergebied, een veerkrachtiger landschap en meer waterveiligheid voor het centrum van Zonhoven.

Doel   

De ambitie van dit atelier is om de betekenis en potenties van de Roosterbeek in beeld te brengen en tot een concreet, haalbaar stappenplan te komen om de rol van de beek te versterken. Het contact van de beekvallei met de omgeving wordt hersteld, de belevingswaarde verhoogt en waterzuivering wordt een feit. Zo draagt de Roosterbeek bij aan de gedeelde doelstellingen van de betrokken partners en versterkt zij als krachtige blauw-groene ader de identiteit van het gebied.

Aard   

De haalbaarheid van de ontwikkelingsvisie wordt getest via een interactief ontwerpproces, samen met de betrokken actoren, en is gekaderd door het principe van de ecosysteemdiensten. De nadruk ligt op het verhogen van de lokale, gebiedseigen ecosysteemdiensten. Voor drie deelgebieden wordt een realisatiegericht stappenplan uitgewerkt.

Initiatiefnemer   

Ruimte Vlaanderen

Partners   

Gemeente Zonhoven, Agentschap Natuur en Bos (ANB), Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Provinciaal Natuurcentrum Limburg, Provincie Limburg, Toerisme Limburg

Auteur  

Delva Landscape Architects ism plusoffice architects en Witteveen + Bos

Duur   

2016