De randen van het NPHK hebben veel potentie voor win-wineffecten voor zowel het NPHK als het weefsel dat er rechtstreeks aan grenst.

 


pilootproject zorgbos

 

Context

Vandaag heeft het wonen in , aan en rond het Nationaal Park doorgaans de vorm van de typische Vlaamse verkaveling, terwijl het zich juist kan onderscheiden door de uitzonderlijke landschappelijke inbedding. De rand tussen het unieke natuurgeheel van het NP en de verstedelijking wordt op dit moment niet duidelijk gedefinieerd (onduidelijke grenscondities).

In de rand van het Nationaal Park is de uitdaging om de landschappelijke kwaliteit, ecologische verbindingen en open ruimtestructuur richtinggevend in te zetten voor de (re)organisatie, verdichting of verdunning van de hardere functies, bv. het residentiële weefsel. In combinatie met een strategische verdichting dragen de randen van het NPHK veel potentie in zich om het park te versterken en tegelijkertijd het aangrenzende weefsel mee voordeel te laten halen uit dit unieke natuurgeheel. Het zijn de plekken waar de grootste win-wineffecten te detecteren zijn om ecologische doelstellingen te verbinden met ruimtelijke doelstellingen. De rand van het (enige) Nationale Park is dan ook de ruimte bij uitstek om de doelstellingen rond zorgvuldig ruimtegebruik en landschappelijke kwaliteit in te testen.

Doel   

Zoeken naar een win-win en versterking van zowel het NP als het aangrenzende weefsel.

Aard   

Ontwerpend onderzoek

Initiatiefnemer   

UHasselt, ULuik en Ruimte Vlaanderen

Auteur

UHasselt, ULuik

Partners 

Afdeling Natuur en Bos, gemeente Lanaken en Maasmechelen

Duur   

2016-2018