Atelier Track Design onderzoekt experimentele en innovatieve ruimtelijke concepten omtrent de transitie naar een circulaire economie. De bevindingen worden ter inspiratie aangeboden aan de ontwerpers van het Masterplan voor de Ford-site. 

 


ford genk.jpg

 

Context    

Door het verdwijnen van de Fordfabriek in Genk komt er een site van ruim 140 hectare vrij.  De geplande herontwikkeling kan gekoppeld worden aan de geplande ontwikkeling van lineaire infrastructuren in de omgeving. De gelijktijdigheid van deze ruimtelijke ontwikkelingen biedt niet kansen voor de transitie naar een circulaire economie, waarbij het uitwisselen van stromen en het sluiten van kringlopen het uitgangspunt vormt. Het is bovendien ook van betekenis voor de ruimtelijke en functionele transformatie van de regio Genk.

Aard    

Atelier Track Design is een interactief ruimtelijk experiment met een cruciale rol voor ontwerpend onderzoek. Out-of-the-box denken staat centraal.

Doel    

Een masterplan is in opmaak voor de herontwikkeling van de Ford-site. Atelier Track Design biedt aan de masterplanstudie een experimentele denkruimte om te inspireren met vernieuwende ruimtelijke strategieën rond gesloten energie-, water- en materialenstromen en met toekomstgerichte architecturale, stedenbouwkundige en infrastructurele concepten. Het atelier zoekt naar synergieën met lopende ontwikkelingen en investeringen langs de Ford-site en andere strategische plekken als Centrum-Zuid, de Thor-site en het Kolenspoor.

Initiatiefnemer    

Ruimte Vlaanderen en OVAM

Auteur    

WIT architecten, OSA KULeuven, Lateral Thinking Factory en Technum

Partners    

VLAIO, stad Genk, NV de Scheepvaart

Duur    

december 2015 - augustus 2016