Landschappelijke en functionele integratie van het bedrijventerrein Op de Berg en de aangrenzende groeves in het Nationaal Park Hoge Kempen door omvorming naar natuurgebied.

 


complex project groevelandschapsplan

 

Context

Binnen de perimeter van het Nationaal Park Hoge Kempen liggen nog een aantal bestemmingen die storend zijn. Zo bevindt er zich in het noordoosten het bedrijventerrein Op de Berg en een groevenlandschap met zowel grind- als zandwinningen. Het huidige landschap rond het industrieterrein is niet af. Er wordt door verschillende instanties en organisaties fragmentair gewerkt aan een niet coherent landschapsbeeld. De transitie van het industrieterrein naar natuurgebied moet open getrokken worden naar de hele omgeving en zou op het einde een zeer helder en zuiver landschap moeten opleveren. Het project kadert in de verdere ontwikkeling van het Nationaal Park als grootste natuurgebied van Vlaanderen.

Doel

Ter versterking en uitbreiding van de landschappelijke eenheid van het Nationaal Park Hoge Kempen worden bedrijventerrein Op de Berg en de aangrenzende groeves door omvorming naar natuurgebied geïntegreerd in het Nationaal Park  (cfr. masterplan NPHK 2001). Gelegen dichtbij de toegangspoort As (tot het Nationaal Park Hoge Kempen) en het kolenspoor kan deze landschappelijke en ecologische versterking een oplading van de toegangspoort en het kolenspoor betekenen.

Aard

Toepassing van het instrument ‘complex project’ in onderzoek.

Auteur

Nog niet bepaald

Partners

Provincie Limburg, Ruimte Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos (ANB), Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON), gemeente Maasmechelen, gemeente As, POM Limburg, Agentschap Ondernemen.…

Initiatiefnemer

RLKM (Regionaal Landschap Kempen en Maasland)

Duur

2015- ...