T.OP Limburg als één van de casestudies binnen de Europese projectaanvraag “Networking for Urban Vitality” (NUVit) waarbij de integrale benadering van infrastructuurprojecten centraal staat. T.OP Limburg zoekt hiervoor naar de juiste partners om mee in te stappen in dit project.

 


eu projectaanvraag nuit

 

Context

Op vraag van de Rijkswaterstaat, het Ministerie van infrastructuur en Milieu Nederland, wensen het departement Mobiliteit en Openbare Werken en het departement Ruimte Vlaanderen deel te nemen aan een Europese projectaanvraag “Networking for Urban Vitality”, afgekort NUVit. Dit project focust op synergiën tussen infrastructurele en ruimtelijke ontwikkeling en bekijkt dit aan de hand van een aantal casestudies verspreid over Europa.

In 2015 hebben beide departementen zich geëngageerd om een casestudie uit te werken voor de Limburgse regio, met focus op regio Hasselt-Genk in grensoverschrijdend perspectief (Eindhoven en Maastricht). Voorwaarde is een verbeterde noord-zuid en oost-west connectiviteit. Ook het (re-)activeren van oude transportinfrastructuur, intermodale afstemming en andere verbindingsstrategieën tussen bedrijvigheid en stedelijkheid te Genk, Hasselt en Houthalen-Helchteren staan hierin centraal, samen met de zoektocht naar de aanvullende mogelijkheden van innovatieve mobiliteit.

Doel

Samen met de Rijkswaterstaat NL en UAntwerpen trachten we een geïntegreerde aanpak uit te werken om win-win te realiseren tussen (Europese) infrastructurele ontwikkeling en socio-economische ontwikkeling op lokaal niveau (lokale meerwaarde).

In een eerste fase via cartografie en workshops kennisoverdracht mogelijk maken en de onderzoeksvraag voor de Limburgse regio scherp stellen, eveneens het consortium te definiëren dat zich bij het Europees project zal aandienen.

In oktober 2016 zal de Rijkswaterstaat samen met de consortia van de deelnemende casestudies een dossier indienen voor financiering bij het Europese programma Horizon 2020 onder de "Coordination and Support Actions" (CSA). De CSA zal worden toegekend voor een periode van 3 jaar met een totaalbudget van 1,5 miljoen euro.

Naast het vormgeven van de casestudie biedt deelname aan het NUVit project voor de leden van het consortium de mogelijkheid om internationaal kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.

Aard

Cartografie, workshops

Initiatiefnemer

Ruimte Vlaanderen en departement MOW

Partners

Rijkswaterstaat NL, UAntwerpen, De Lijn, NMBS, Eurostation, Infrabel, NV De scheepvaart, provincie Limburg, Stad Hasselt, Stad Genk, …

Duur

Indiening dossier najaar 2016