Kunnen we door deelname aan de internationale architectuurbiennnale rotterdam the next economie het verhaal en ontwikkelingspotenties van het kolenspoor meer doen leven?

 


iabr

 

Context    

Het Kolenspoor is een relict uit het mijnverleden dat Midden-Limburg doorkruist van Beringen tot Eisden en onderweg verschillende kernen van wonen, werken, natuur en recreatie aan elkaar rijgt. Deze voormalige ruggengraat van de regionale ontwikkelingen heeft voor heel wat actoren het potentieel om een nieuwe impuls te geven aan de regio vanuit de wisselwerking tussen energiepotentieel, innovatieve technologieën en vervoersmogelijkheden, erfgoed en landschap. Omwille van deze verbindende en verbeeldende kracht is het ook een goed vehikel voor samenwerking tussen de diverse actoren rond collectieve beleving, beweging en productie.

Aard  

Twee ateliers krijgen het Kolenspoor als experimenteerruimte ter beschikking voor de ontwikkeling van plaatsspecifieke kleinschalige interventies, die tot stand komen in wisselwerking met lokale actoren en lopende onderzoeksprojecten. Onder begeleiding van een curator worden deze resultaten verwerkt in een totaalinstallatie en tentoongesteld op de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam IABR 2016 – The Next Economy. 

Doel    

De ateliers testen het potentieel van het Kolenspoor als 'connector en collector' aan de lokale dynamiek, investeringsplannen en beleidscontext in respectievelijk Houthalen-Helchteren en Genk. De ateliers onderzoeken op interactieve manier de energie- en materialentransitie als driver voor de next economy en nieuwe vormen van verstedelijking langs het Kolenspoor. Ze gaan met mogelijke stakeholders aan de slag en de resultaten worden tentoongesteld op events om de grootschalige infrastructuur te doen herleven in verbeelding en debat. Het doel is om zo ook een breder draagvlak te creëren voor de transitie naar een koolstofarme samenleving of nieuw energielandschap, doordat men beter bekend geraakt met de potenties van het gebied en van het Kolenspoor in het bijzonder.

Door middel van de testacties kunnen lopende onderzoekstrajecten en investeringsprojecten rond het Kolenspoor worden voorzien van nieuwe inzichten. Ook laten de ateliers, en de installaties die eruit voortvloeien, toe om de kansen en fricties in beeld te brengen die bestaan tussen de overkoepelende ambities en de mogelijke realisatie van concrete pilootprojecten.

Initiatief    

Ruimte Vlaanderen (uitvoering BRV quick-win)

Uitvoerder    

Architectuurwijzer i.s.m. Jan Boelen, OSA KULeuven, Space Caviar, Plusoffice architects, Delva landscape architects, Social Spaces en Jeanne van Heeswijk

Partners    

Gemeente Houthalen-Helchteren en Stad Genk & partners BRV werkgroep Kolenspoor

Duur    

9 maanden, november 2015 - juli 2016

 

Publicaties

publicatie hh

publicatie genk