buttons transitie energie.jpg

buttons transitie verdichten en ontsnipperen.jpg

buttons transitie5.jpg

buttons transitie water

buttons transitie5.jpg

Via dit traject willen we samen met alle betrokken partners ‘de weg vrijmaken’ om in de Limburgse regio een innovatief en intermodaal mobiliteitssysteem te realiseren. T.OP Limburg gaat hierbij niet alleen op zoek naar realistische toekomstscenario’s voor dergelijk systeem, maar ook naar kansen om infrastructurele en ruimtelijke ontwikkeling beter te integreren – in de eerste plaats aan de knooppunten. Waar vandaag  infrastructuurprojecten veelal los van elkaar ontwikkeld worden, is het interessant om na te denken waar en hoe verschillende stromen aan  personen, energie en goederen, woon-en werkverkeer, recreatief en functionele verplaatsingen, … kunnen worden gekoppeld én zo ook een meerwaarde kunnen zijn voor de ruimere omgeving.

Zowel lopende of in opstart zijnde projecten zoals de fietssnelwegen, de studie regionale woningmarkten, … als concepten zoals  vervoerregio’s, basisbereikbaarheid, knooppuntontwikkelingen, werken met toekomstscenario’s, … kunnen mee vorm geven aan de mobiliteit in Limburg.

De doelstelling is dan ook om in de eerste plaats:

de lopende infrastructuurprojecten beter op elkaar af te stemmen;

kansen  detecteren om infrastructurele en ruimtelijke ontwikkeling beter te integreren, in de eerste plaats aan de knooppunten;

inzicht  krijgen in realistische toekomstscenario’s voor de ontwikkeling van een innovatief en intermodaal mobiliteitsmodel in de Limburgse regio.