Door de diverse fietsverbindingen en ambities in de regio in kaart te brengen tracht dit onderzoek een aanzet te geven tot gerichte partnerdialoog en projectmatige samenhang.

 


kanskaarten belevingsroutes

 

Context   

Tal van actoren op het vlak van toerisme, erfgoed, infrastructuur, ecologie en ruimtelijke ontwikkeling hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke doelstelling: het strategisch verbinden en maximaliseren van de toeristische troeven van landschapsbeleving en fietservaring in de Limburgse ‘belevingsroutes’. De belevingsroutes verbinden ankerpunten van (mijn)erfgoed, natuur en landschap. Door de belevingswaarde van de routes te versterken en toeristische landmarks op cruciale plaatsen te integreren in de open ruimte, wordt het fietsroutenetwerk een bestemming op zich. De verschillende partners bouwen zo verder aan het fietsroutenetwerk, een van de meest succesvolle toeristische producten van Limburg.

Doel   

Het onderzoek brengt de brede waaier aan initiatieven, actoren en kansen in kaart zodat de diverse fietsroutes (de belevingsroute, de functionele route, de fietssnelweg…) verbeterd kunnen worden op het vlak van samenhang, intermodale afstemming en beleving. ‘Kanskaarten’ brengen de ambities van de verschillende betrokken actoren en van tal van lopende investeringsprojecten samen. Het onderzoek voedt op die manier het partneroverleg tussen initiatieven zoals de fietssnelwegen, het missing links knooppuntennetwerk, de SALK projecten Bronsgroen en de MynRoute.

Aard   

Cartografie, kanskaarten

Initiatiefnemer   

Ruimte Vlaanderen

Auteur   

T.OP Limburg team

Partners   

Toerisme Limburg, betrokken gemeenten, Vlaamse Landmaatschappij, provincie Limburg, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Flanders’ Bike Valley

Datum

2015-2016