buttons transitie energie.jpg

buttons transitie verdichten en ontsnipperen.jpg

buttons transitie5.jpg

buttons transitie water

buttons transitie water

Met dit transversaal hefboomproject wil T.OP Limburg de waterhuishouding in Limburg met een integrale blik bekijken, over de gefragmenteerde sectorale benadering heen. Een aantal interessante, gebiedseigen uitdagingen spelen hier, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit in De Wijers, het 'eeuwig' wegpompen van grondwater in de mijnverzakkingsgebieden, de Limburgse regio als bron van drinkwater voor Vlaanderen, het realiseren van maatschappelijke meerwaarde van het waternetwerk als groenblauwe infrastructuur, het herstellen en versterken van watergerelateerde ecosysteemdiensten om de negatieve impact van klimaatverandering te reduceren en het zoeken naar creatieve toepassingen van meerschalige waterveiligheid.

Omwille van de complexiteit en veelzijdigheid van deze uitdagingen is het noodzakelijk dat de betrokken actoren met elkaar in overleg treden en hun kennis, middelen en acties bundelen om zo te komen tot innovatieve en duurzame oplossingen voor de toekomst.