Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017 Departement Omgeving) initieerde T.OP Limburg om bij te dragen aan de maatschappelijke en economische heropleving van de regio na de sluiting van Ford-Genk in 2014. Het versterkt de ruimtelijke pijler van het actieplan dat de Vlaamse Regering uitvoert om de economie zuurstof te geven, SALK.

Onder de noemer ‘RE-MINE’ bundelt T.OP Limburg drie ambities: het versnellen van de circulaire economie (Poort Limburg), het versterken van de vrijetijdseconomie (Park Limburg) en een gezonde stedelijke dynamiek (Stad Limburg). Om die ambities waar te maken, worden vier transitietrajecten uitgetekend: multiproductief energielandschap, strategische verdichten en ontsnipperen, intermodale mobiliteit en multifunctioneel water. Binnen dit raamwerk stimuleert T.OP Limburg innovatieve coalities en toekomstperspectieven om tegen 2020 een programma van gebiedseigen en vooruitstrevende projecten te realiseren.

Graag meer weten?
Lees hier verder
of contacteer ons via mail: toplimburg@rwo.vlaanderen.be

 


Luchtfoto Limburg