Een ambitieuze gefaseerde lange termijn visie werd ontwikkeld waarbij het gebiedseigen toeristisch-recreatief en economisch potentieel wordt gemaximaliseerd.​

 


pilootproject terhills

 

Context 

Terhills is een projectgebied van 370ha gelegen op en rond de voormalige mijnsite van Eisden, aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen.De Limburgse reconversiemaatschappij (LRM) ontwikkelt hier 610 vakantiewoningen, 5.000 m2 verkoopsruimte, een toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen met grootschalige recreatiefaciliteiten en een woonzone met  circa 100 woongelegenheden. Deze ontwikkeling verloopt gefaseerd.

Doel

Terhills is een pilootproject gericht op de synergetische uitbouw van de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen om de toeristisch-recreatieve en economische potenties van de omgeving maximaal in te zetten. Het realiseren van synergie is gekoppeld aan de transitie van strategisch verdichten en ontsnipperen.

Type

Ontwerpend onderzoek werd ingezet om nieuwe inzichten, recente beslissingen en divers geplande investeringen te verbinden in een ambitieuze lange-termijnvisie die gefaseerd en met een geïntegreerde aanpak kan gerealiseerd worden.

Initiatiefnemer   

Ruimte Vlaanderen

Auteur

H+N+S Landschapsarchitecten, T.OP Limburg team en C.T. Architects

Partners   

LRM (Limburgse Reconversie Maatschappij), RLKM (Regionaal Landschap Kempen en Maasland), ANB (Agentschap voor Natuur en Bos), Provincie Limburg, gemeente Maasmechelen, gemeente Dilsen-Stokkem, Maasmechelen Village, ….

Duur    

2014 - 2016

 

Publicaties

publicaties terhills