Voor T.OP Limburg is een strategische stuurgroep in werking die twee maal per jaar samenkomt. Deze strategische stuurgroep omvat de sleutelpartners die een bijzonder actieve rol opnemen op het terrein en van strategisch belang zijn voor het T.OP Limburg project. De samenstelling van de stuurgroep is variabel in functie van de verdere evolutie van T.OP.

De stuurgroep bekijkt hoe de meerwaarde van het project kan gemaximaliseerd worden, adviseert over de projecten en kan beslissen over de aanpak van elk project. De strategische stuurgroep is in die zin mede-eigenaar van T.OP Limburg.

Het kernteam van T.OP Limburg is samengesteld uit de projectmanager en medewerkers van Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017 Departement Omgeving). Dit team staat in voor de inhoudelijke uitwerking van het T.OP project.