buttons re-mine poort.jpg

buttons re-mine3 park.jpg

buttons re-mine stad.jpg

buttons re-mine3 park.jpg

HOE KAN DE VRIJETIJDSECONOMIE WORDEN VERSTERKT?

De beschikbare ruimte voor natuur en het overgebleven mijnerfgoed zijn een groot strategisch voordeel van de regio. De fietsroutes, recreatieve bestemmingen en landschappelijke troeven liggen voor de hand.  Het Strategisch Actipelan Limburg (SALK) wil onder meer het fietstoerisme promoten en de sectorgroei vanuit die invalshoek maximaal benutten.

T.OP Limburg onderzoekt de meerwaarde die vanuit ruimtelijke invalshoek kan gecreëerd worden door een betere verbinding van het aanbod en een doorgedreven ontwikkeling van het fietsroutenetwerk tot een regionaal belevingsroutenetwerk. Het verhogen van de belevingswaarde, de toegankelijkheid en de ruimtelijke samenhang zal de regio op lange termijn versterken als trekpleister voor wonen en toerisme en tegelijkertijd de veerkracht van de open ruimte laten toenemen.

 


re-mine park

 

Doelstellingen op lange termijn

Uitbouw van een regionaal landschapspark in de vorm van een openruimtenetwerk, opgespannen door de landschappelijke troeven, belevingsroutes en multifunctionele recreatieve poorten.

Versterken van de groenblauwe dooradering als ecologisch netwerk.

Realisaties op middellange termijn

Pilootproject(en) voor de doorontwikkeling of schaalvergroting van de toegangspoorten om het toeristisch-recreatief potentieel van het Nationaal Park Hoge Kempen, De Wijers en de Maasvallei te optimaliseren.

Van een fietsroutenetwerk naar een belevingsroutenetwerk.

Acties vandaag

Partnerschap in projecten die de landschappelijke en ecologische structuur versterken.

Valoriseren van het afgeronde ontwerpend onderzoek voor de mogelijke ontwikkeling van de recreatieve poorten Bolderberg en Terhills op lange termijn. Een stappenplan voor realisatie dat voortbouwt op de huidige investeringsplannen en ondersteuning van subsidieaanvragen.

Community

Ruimte Vlaanderen, VLM, ANB, betrokken gemeenten, Provincie Limburg, LRM, Toerisme Limburg, RLKM, partners van de Wijers, KULeuven, privé-investeerders....