buttons re-mine poort.jpg

buttons re-mine3 park.jpg

buttons re-mine stad.jpg

buttons re-mine stad.jpg

HOE KAN GEZONDE VERSTEDELIJKING WORDEN GEREALISEERD?

Limburg streeft naar een kwalitatief investeringsklimaat. Dat veronderstelt voldoende stedelijke dynamiek, een aantrekkelijk verblijfslandschap en een gezonde leefomgeving. Steden zijn de drijvende kracht achter economische vernieuwing, en omgekeerd.

T.OP Limburg onderzoekt welk verstedelijkingsmodel past bij de economische heroriëntering na de sluiting van Ford Genk. Hoe kunnen we in een regio met lage demografische groei op de juiste plekken voldoende stedelijke kritische massa creëren voor intermodaal transport, creativiteit en voorzieningen? Vanuit ruimtelijk perspectief kan een strategische verdichting, verdunning, of verweving en verbinding van wonen en werken (zorgvuldig ruimtegebruik) bijdragen aan een kwalitatief ondernemingsklimaat.

 


re-mine stad

 

Doelstellingen op lange termijn

Strategische verdichting of verweving van wonen en werken samen met de uitbouw van een innovatief, intermodaal vervoersmodel om de stedelijke dynamiek te vergroten.

Strategische verdunning of ontsnippering om de samenhang van het ecologische netwerk of de landbouwclusters te versterken.

Geïntegreerde ontwikkeling van lineaire infrastructuren tot multifunctionele verbindingsassen met hoogtechnologische toepassing van energievoorziening of mobiliteit ('verrastering').

Realisaties op middellange termijn

Aangepast beleid en instrumentarium voor verdichting en leegstand.

Pilootproject(en) om de principes van slimme verdichting en verbinding te realiseren, inspelend op vernieuwing in mobiliteit, energievoorziening of ecologie.

Acties vandaag

Partnerschaps- en ideeontwikkeling rond slimme verdichting en verbinding (bv. Lanaken en campus Diepenbeek), rond het Kolenspoor als katalysator voor de herontwikkeling van de regio en rond verbrede concepten van intermodale ontsluiting aangepast aan de regio (inclusief Europese fondsverwerving).

Community

Ruimte Vlaanderen, ANB, MOW, VLM, OVAM, Provincie Limburg, Toerisme Limburg, betrokken gemeenten, UAntwerpen, UHasselt, Nederlandse partners, ....