Zijn er vanuit een economisch perspectief nieuwe relaties mogelijk tussen de verschillende deelgebieden in Genk-Noord, en tot welke vormen van bedrijventerreinen en stedelijkheid kan dit leiden?

 


segmentatie studie .jpg

 


 

Context    

In 2015 maakte Royal Haskoning in opdracht van Ruimte Vlaanderen de studie ‘Segmentatie van werklocaties’. De aanbevelingen en het conceptuele kader van deze studie worden nu uitgetest op verschillende case studies in Vlaanderen via een begeleid overlegmodel met zowel publieke als private stakeholders. Architectenbureau 51N4E neemt de site Waterschei in Genk onder de loep. Het onderzoek omvat verschillende deelgebieden, ieder met een eigen stedenbouwkundig karakter en economisch - culturele identiteit. Deze deelgebieden zijn: de Thor-site, de KRC-site, de tuinwijk, de Stalenstraat, de André Dumontlaan en de Stiemerbeekvallei. Deze gebieden werden en worden intensief bestudeerd via cartografische oefeningen, stakeholdermapping, het formuleren van verbingsprogramma’s en ontwerpoefeningen om deze concreet af te toetsen. 

Aard    

Ontwerpend onderzoek

Doel    

Het doel is om te kijken of er vanuit een economisch perspectief nieuwe relaties mogelijk zijn tussen de verschillende deelgebieden, tot welke vormen van bedrijventerrein dit kan leiden en welke investeringen nodig zijn om deze relaties te activeren en te onderhouden. De eerste ontwerpoefeningen geven een aanzet voor een reeks ruimtelijk ingrepen in het gebied. De ontwerpoefeningen zijn veelzijdig en handelen over publieke ruimte (The good life), huisvesting, bedrijfsruimte (Jong Waterschei)  tot energievoorziening (Incubathor XXL) . Deze ontwerpoefeningen hebben als voornaamste doel om een aantal relaties scherp te stellen en ongebruikte kansen aan het licht te houden. In iedere oefening wordt aangeduid hoe de verbindingsprogramma’s dankzij een ingreep concreet vorm krijgen, en hoe de sleutel-stakeholders er voordeel uit putten. 

Initiatiefnemer             

Ruimte Vlaanderen

Auteur                                  

51n4e en Stad Genk

Datum                                                    

2016