buttons transitie energie.jpg

buttons transitie verdichten en ontsnipperen.jpg

buttons transitie5.jpg

buttons transitie water

buttons transitie verdichten en ontsnipperen.jpg

Dit transversaal hefboomproject wil door de koppeling van strategisch verdichten en ontsnipperen komen tot een aantrekkelijk duurzaam stedelijk weefsel en een versterking van de landschappelijke kwaliteiten. Door de afstemming van landschappelijke en stedelijke structuren ontstaat een win-win voor beiden en worden nieuwe kansen gecreëerd.

De doelstelling is om:

de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen in te zetten als experimenteerruimte voor ruimtelijke strategieën die een synergie tussen het landschappelijk en stedelijk systeem mogelijk maken

de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen in te zetten als een experimenteerruimte om de doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen rond zorgvuldig ruimtegebruik en landschappelijke kwaliteit te testen

robuuste openruimteverbindingen te realiseren én de beperkte verstedelijkingsdynamiek die aanwezig is te kanaliseren

de kwaliteiten van Limburg die liggen in het sterke contrast tussen grootschalige landschappen en stedelijke omgevingen te verankeren