Een circulaire economie versterkt de Limburgse concurrentiepositie, levert een schoner milieu op en verbetert de voorzieningszekerheid van grondstoffen. Dit vraagt echter meer dan alleen recyclage van materialen. De studie reikt nieuwe businessmodellen en samenwerkingsvormen aan om het potentieel van Genk voor circulaire economie te activeren. 

 


prospectieve studie collage

 


 

Context    

Circulaire economie wordt gezien als dé manier om waardevolle en steeds schaarser wordende grondstoffen niet langer definitief verloren te laten gaan als afval en om de afhankelijkheid van deze grondstoffen substantieel te verlagen. In tegenstelling tot de klassieke lineaire economie, mikt circulaire economie op het volledig sluiten van ketens en waar mogelijk, het oneindig verlengen van (grondstoffen)cycli. De overgang van lineaire naar circulaire economie houdt een ingrijpende verandering in het dominante denken en doen, en is bijgevolg een systeemtransitie.

Met de sluiting van Ford Genk in 2014 staat Limburg voor een grote maatschappelijke uitdaging. De studie onderzoekt hoe de circulaire economie mee deze uitdaging kan beantwoorden en de Limburgse tewerkstelling kan behouden.

Aard    

Interactieve en prospectieve studie met uitzonderlijke bottom-up-aanpak en directe betrokkenheid van ondernemers, kennisinstellingen en overheden  in de context van een transitie naar een (meer) circulaire economie.

Doel    

De studie onderzoekt op welke manier de regio Genk een pioniersrol kan vervullen in de transitie naar een circulaire economie. Aanknopingspunten worden gezocht bij het DNA van de regio en bij reeds aanwezige kiemen voor circulair ondernemerschap. Lokale ondernemers zaten aan tafel met diverse partners voor de ontwikkeling van kansrijke business cases. Tegelijkertijd brachten de onderzoekers samen met lokale en internationale pioniers op het vlak van circulaire economie de contextuele en ruimtelijke randvoorwaarden in kaart voor het accomoderen en (versneld) laten groeien van verschillende circulaire business modellen. Dankzij de uitzonderlijk bottom-up-aanpak en de directe betrokkenheid van ondernemers, kennisinstellingen en overheden, slaagde het onderzoek erin een unieke toekomstvisie te formuleren voor Poort Genk. En precies vanuit deze sterke visie en de daaraan gekoppelde maatregelen, verzekert Poort Genk dat – sneller dan elders - succesvolle circulaire business cases ontwikkeld kunnen worden. Dankzij de studie zijn een aantal trajecten ingezet die mede de transitie kunnen bewerkstelligen.

Initiatiefnemer

Ruimte Vlaanderen en OVAM

Auteur   

RebelGroup ism. TheRockGroup, RebelGroup Executives en BUUR

Partners    

Stad Genk, stad Hasselt, gemeente Houthalen-Helchteren, provincie Limburg, VLAIO, NV de Scheepvaart, POM en UHasselt

Duur    

oktober 2014 - oktober 2015

 

Publicaties

publicatie ce genk 1

publicatie ce genk 2