WATERPLATFORM DE WIJERS 2019

Save-the-date Waterplatform

Het Waterplatform De Wijers brengt elk jaar de partners betrokken bij de waterproblematiek in De Wijers samen. Dit overlegplatform focust op alle aspecten van het watersysteem en reikt nieuwe informatie aan over het integraal waterbeleid in De Wijers. Zo komen we tot een gezamenlijk plan van aanpak.

De Stuurgroep De Wijers, de partners van het Waterplatform en het Bekkenbestuur Demerbekken nodigen alle geïnteresseerden van harte uit op het Waterplatform op vrijdagnamiddag 29 november 2019 vanaf 12 uur in ZLDR LUCHTFABRIEK - Marktplein 5, 3550 Heusden-Zolder. Het volledige programma en de mogelijkheid tot inschrijven volgen nog.

Tijdens deze namiddag lichten we de resultaten van de studie 'Watermapping in De Wijers' toe. Ook de Mangelbeek komt aan bod. Naast een toelichting over de ecohydrologische studie voor de Mangelbeekvallei geven we je ook een overzicht van de waterkwaliteit van de Mangelbeek. Hiervoor start het bekkensecretariaat binnenkort ook een Integraal Project op. Ten slotte bekijken we het gebied van De Wijers vanuit de droogteproblematiek.

 


 

OOST - WEST / NOORD - ZUID    HOUTHALEN - HELCHTEREN   -  STUDIE OSA KUL

In ruimtelijk onderzoek naar Houthalen-Helchteren en het Kempisch plateau verschijnt de beruchte Noord-Zuid infrastructuur haast onwillekeurig op de voorgrond. Deze infrastructuur domineert overduidelijk de scene, hoewel ze vandaag nauwelijks nog meerwaarde biedt voor Houthalen-Helchteren. Ze staat vooral voor overlast, vervuiling, verkeersonveiligheid en ruimtelijke fragmentatie. In deze studie zijn de rollen omgedraaid en is de landschapsstructuur de drager: de oost-west georiënteerde topografie van beekvalleien en nederzettingenstructuur. De zijstromen van de Demervallei dringen diep binnen in het zanderige Kempisch plateau, en structureren zo de regio. Houthalen-Helchteren is dan plotsklaps een structuur die zich tussen vallei en plateau nestelt. Via deze studie onderzoekt OSA hoe de ruimtelijke structuur van Houthalen-Helchteren zelf kan worden geherkwalificeerd, bekeken vanuit het lokale perspectief, met inachtname van de mobiliteitsproblematiek op regionaal en lokaal niveau. 

Deze studieopdracht vormt het vervolgtraject op het ontwerpend onderzoek van de urbanism studio “North/South East/West Houthalen Helchteren” door de deelnemers van de “Master of Human Settlements en de Master in Urbanism and Strategic Planning” (MaUSP) van de KU Leuven. Het volledige rapport leest u hier.

NZOWHH STUDIE OSA-KUL


MULTIFUNCTIONEEL LANDSCHAP ROOSTERBEEK - ARTIKEL IN RUIMTE

Vernieuwende onderzoeksprojecten met een experimenteel kantje – het is misschien niet het eerste waar de Vlaamse overheid mee geassocieerd wordt. Vaak wordt aan die zijde het bekende pad bewandeld, volgens geijkte procedures, en worden er weinig nieuwe zijpaden verkend. Toch kan het anders. Met het Atelier Multifunctioneel Landschap Roosterbeek wordt nu door T.OP Limburg net dat interessante stapje zijwaarts gezet. Dit onderzoeksproject, dat volgens het principe van ecosysteemdiensten werd opgezet, focust op het thema ‘water’. De huidige complexiteit van de waterproblematiek verplicht tot overleg tussen verschillende partners om krachten en middelen te bundelen en te komen tot een gezamenlijke, integrale aanpak. Samen nadenken over oplossingen is meer dan ooit actueel. Meer lezen kan hier.

Multifunctioneel Landschap Roosterbeek

 


 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STRATEGISCH PROJECT KOLENSPOOR ONDERTEKEND / KICK-OFF 28 NOVEMBER 2016

De samenwerkingsoverkomst van het strategisch project Kolenspoor werd op 28 november 2016 door de provincie en de gemeenten Maasmechelen, As, Zonhoven, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren ondertekend.

De coördinatoren Jeroen Bryon en Bert Smits van Tweeperenboom werden bekend gemaakt. Met een slotwoord van burgemeester Raf Terwingen werd een goed gevulde en inspirerende dag afgesloten.

Op de kickoff 28 november zijn heel wat inspirerende beelden en presentaties getoond.