Het dagelijks bestuur staat in voor de inhoudelijke en administratieve voorbereiding en opvolging van het proces. Het dagelijks bestuur breidt de kennis over Centraal gebied Midden Limburg verder uit, en gaat na of er bijkomende werven opgestart kunnen worden. Zodra het duidelijk is dat er een draagvlak is voor een nieuwe werf, wordt dit voorgelegd aan de stuurgroep.

De werven kennen elk een eigen voortgang en beslissingsstructuur. De opvolging gebeurt door een technische werkgroep die specifiek wordt samengesteld voor elke werf.

De stuurgroep staat in voor de sturing van het proces. De stuurgroep wordt samengesteld uit het departement Omgeving provinciegouverneur, Team Vlaams Bouwmeester en de gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening van de provincie Limburg. De stuurgroep wordt voorgezeten door de Secretaris-Generaal van het Departement Omgeving.