2016

juni

Start project ecologische verbinding Heidekerngebieden

2 cases uit atelier strategisch verdichten en ontsnipperen Lanaken-Voeren worden verder aangezet als pilootprojecten (case Lanaken en Voeren)

Start website T.OP Limburg

Kolenspoor seminarie op IABR, 50 deelnemers aan reflectiemoment over Kolenspoorproject te Rotterdam

geïntegreerd projectvoorstel voor de inbedding van de Thor-site door 51N4E, inclusief pilootproject warmtenetten

april

Kolenspoor op internationale architectuurbiënnale van Rotterdam

maart

Atelier rand van het NPHK, ULuik zet ontwerpend onderzoek in

Atelier rand van het NPHK, UHasselt bevestigt ontwerpend onderzoek in te zetten in september

Start atelier multifunctioneel landschap Roosterbeek

februari

gemeente Houthalen-Helchteren dient kandidatuur in voor Pilootprojecten Terug in Omloop 

gemeente Houthalen-Helchteren enthousiast over nieuwe toekomstperspectieven rond circulaire economie, biomassa en water, resultaat van ontwerpend onderzoek

 


2015

december

Selectie kolenspoor als strategisch project 

Goedkeuring agenderingsnota Agnas 2016: RUP enclaves Hoge Kempen

Start atelier track design (Ford site)

oktober

Selectie ateliers kolenspoor voor deelname aan de internationale architectuurbiënnale van Rotterdam

Gemeente Houthalen-Helchteren beslist om IABR financieel, organisatorisch en technisch te ondersteunen

Atelier strategisch verdichten en ontsnipperen Lanaken-Voeren: ontwerp voor 3 pilootprojecten wordt enthousiast onthaald

Samenwerkingsprotocol OVAM, RV, AO, stad Genk om masterplanstudie Ford-site door out of the box ontwerpend onderzoek te laten inspireren

september

Stad Genk en de provincie dienen aanvraag in voor strategisch project kolenspoor

Gemeente Heusden-Zolder dient subsidieaanvraag in voor realisatie van toeristisch hefboomproject poort Bolderberg

Verkenning groevenlandschap als pilootproject voor toepassing decreet complexe projecten

juli

Toerisme Limburg ondersteunt ideeën rond belevingsroutes de Wijers

juni

VITO plant haalbaarheidsstudie naar smart warmte grid met kolenspoor als backbone

30 sleutelactoren starten traject intermodaal mobiliteitssysteem met workshop T.OP Limburg

KULeuven zet (doctoraats) ontwerpend onderzoek in op circulaire economie in Limburg

VMM trekt BRV quick-win de Wijers “implementatie van integraal waterbeleid”

april

80 bedrijven werkend T.OP Limburg event aan concrete business cases circulaire economie, 3 cases worden verder uitgewerkt richting implementatie

maart

Kolenspoor wordt opgenomen als casestudie in atelier diepe geothermie

februari

Vlaams Stedenbeleid honoreert aanvraag conceptsubsidie multiproductief netwerk kolenspoor stad Genk

gemeente Heusden-Zolder akkoord met visie bovenlokale poort Bolderberg

januari

MOW engageert zich voor traject intermodaal en innovatief mobiliteitssysteem

 


2014

december

betrokken partners positief over de ruimtelijke visie lange termijn ontwikkeling Terhills

oktober

samenwerkingsprotocol ANB en RV voor traject strategische verdichting en ontsnippering Lanaken-Voeren

Poort Limburg geselecteerd als 1 van de 7 strategische hefboomprojecten van het Vlaams Materialenprogramma OVAM

juli

T.OP Limburg geselecteerd als casestudie voor NUVit project Rijkswaterstaat NL

juni

samenwerkingsprotocol OVAM en RV voor traject circulaire economie 

stad Genk en Agentschap Ondernemen engageren zich voor de kerngroep van RE-MINE Poort Limburg

T.OP Limburg wordt toegevoegd aan het SALK investeringsplan en mededeling aan de Vlaamse Regering (3 prioritaire doelstellingen van T.OP)

mei

T.OP Limburg wint de '10th Urban and Regional Planning award' met focus op de relatie tussen duurzame energie en ruimtelijke planning

april

T.OP Limburg wordt toegevoegd aan het SALK investeringsplan en mededeling aan de Vlaamse Regering (3 prioritaire doelstellingen van T.OP)

 


2013

Aanzet visie- en strategieontwikkeling via ontwerpend onderzoek, cartografie van gebiedskennis en partnerdialoog

Aanzet partnerschap met publieke actoren via workshops op basis van beeldmateriaal en externe expertise

200 à 300 actoren nemen actief deel aan T.OP workshops