Deze werf komt voort uit het ontwerpend onderzoek “strategisch verdichten en ontsnipperen van Lanaken tot Voeren”. 
In Voeren, waar de Berwijn uitmondt in de Maas, ligt een van de meest complexe uitdagingen voor het realiseren van de Euregionale openruimteverbinding van de Kempen naar de Eifelstreek.  Het gebied wordt doorsneden door een bundel van noord-zuid georiënteerde infrastructurele barrières die migratie van fauna vandaag quasi onmogelijk maakt. Het antwoord ligt bij het gebundeld doorprikken van al deze infrastructuren.
Het vraagstuk rondom de industriële ontwikkeling van de streek is ook prangend. Hoe kunnen verblijfskwaliteiten en ecologische doelstellingen op een kwalitatieve manier verzoend worden met economische belangen?

Het toekomstbeeld voor Voeren aan de Maas koppelt de realisatie van een robuuste faunaverbinding aan een aantal belangrijke meerwaarden. Ontsluiting, industriële ontwikkeling van de regio, natuurwaarden, recreatieve beleving en breed verblijf krijgen allen hun plek in deze ruimtelijke puzzel. Het sluitstuk is het ‘balkon’, waar al deze win-wins samenkomen in een wervend project. Het framework van routes en knooppunten dat inzet op de beleving van het gebied maakt de bovenlokale meerwaarde van het balkon als knooppunt of scharnier tussen twee landschappen duidelijk. Het balkon regelt niet alleen de ontsluiting en maakt een openruimteverbinding mogelijk, het is ook een instappunt tussen Maasland en Voerstreek, met enorm toeristisch potentieel.

berwijn rapport